CBD Capsules 500mg

CBD Capsules 500mg

$24.00 $20.00

CBD Capsules 500mg

SKU: CBD Capsules 500mg Category:

Description

CBD Capsules 500mg

Additional information

Tintures 100 mg/1 oz.

Mango, Cinnamon, Tangerine

Tintures Mango 100 mg/1 oz.

Mango 300 mg/2 oz.

Tintures Cinnamon 100 mg/1 oz.

Cinnamon 100 mg/1 oz.

Tintures Tangerine 100 mg/1 oz.

Tangerine 100 mg/1 oz.